İştirak etdiyi konfranslar

  1. “Azərbaycan Respublikasında logistikasının inkişaf vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üsulu”, O.N.Həsənli, MAA, “Fevral məruzələri” I elmi-texniki tələbə konfransı, 2016-cı il;
  2. “Reforms carried out in transportation sectors of Azerbaijan through innovative methods”, O. N. Hasanli, Саратов , “Актуальный вопросьı современного образования”- Материалы VI международной научно – практической конференции, 2016г;
  3. “Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistikasının inkişafının müəyyənləşdirilməsi metodikasının işlənilməsi”, O. N. Həsənli, MAA, Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda Nəqliyyatın inkşaf problemləri” elmi-texniki tələbə konfransı, 2016-cı il;
  4. “Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistikasının inkişafının müəyyənləşdirilməsi haqqında”, O. N. Həsənli, AZTU, Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və elmi innovasiyalar” elmi-texniki tələbə konfransı, 2016-cı il;
  5. “Azərbaycanda nəqliiyat logistikasının ekspert təhlili haqqında”, O. N. Həsənli, MAA, “Fevral məruzələri” II elmi-texniki tələbə konfransı, 2017-ci il;
  6. “Development of transport system is one of priority issues of the republic of Azerbaijan”, Austria, Vienna, “European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences”, 2017;
  7. “Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistikasının inkişafı haqqında”, O. N. Həsənli,  MAA, “Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmualəri” elmi jurnalı, 2017;
  8. “Nəqliyyat logistikasının inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsində Mathcad prqramının tətbiqi haqqında”, O. N. Həsənli, MAA, Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda Nəqliyyatın inkşaf problemləri” elmi-texniki tələbə konfransı, 2017-cı il.
  9. “Azərbaycan Respublikasında logistik autsorsinq xidmətlərinin vəziyyətnin təhlili”, O.N.Həsənli, E. M. Nəcəfov, MAA, “Fevral məruzələri” elmi-texniki konfransı, 2019-cı il;
  10. “Logistik autsorsinq xidmətlərinin dəyərləndirilməsi metodu”, O.N.Həsənli, E. M. Nəcəfov, MAA, “Fevral məruzələri” elmi-texniki konfransı, 2020-cı il;