Cavabsız suallar…


Bəzən düşünürəm görəsən həyat
Xoş bəxti, bəd bəxti necə bölüşür?
Hansı meyar ilə seçim eyləyir?
Xoşbəxtlik, bədbəxtlik kimlərə düşür?
***
Mən neyçin doğuldum əlli-ayaqlı?
Doğuşdan şikəstin günahı varmı?
Gözlərin dünyaya kor açanların
Zülmət qaranlıqda sabahı varmı?
***
O da saf körpəydi, mən də saf körpə
Bilmirəm, görəsən fərqimiz nədir?
O qara dərili, mən bəyaz insan
Nə fərqi dinimiz, irqimiz nədir?
***
Nə üçün kasıba kasıblıq düşür?
Varlılar bəs niyə varlı doğulur?
Biri həyatını şən yaşayarkən
Biri qəm-kədərdə batır, boğulur
***
Hanı bərabərlik? Hanı ədalət?
Hardadır, görmürəm, bəlkə, yox olub?
Nə vaxtsa görmüsüz zəhmətkeşlərin
Canı sağlam olub, qarnı tox olub?
***
Gəl, Orxan, bu qədər sual eyləmə
Sənin suallarının cavabı yoxdur
Həyatdan gileyli şeir söyləmə
Bu haqqda yazılan şeirlər çoxdu