Xatirələr

Kaşki xatirələr heç olmayaydı
Hər nə yaşanılsa unudulaydı
Çün bugün nə qədər gözəl olsa da
Sirin anılarla dolub-daşsa da
Sabah xatırlayanda acı verəcək
Ağrısı qəlbimdə his ediləcək
Sevmirəm bu üzdən xatirələri
Yadıma salanda ötən illəri
Ox batar sinəmə düz ürəyimdən
Bixəbər yaşanan gələcəyimdən
Nə ləzzət alaram, nə dad alaram
Qul kimi keçmişdən asılı qalıram.
Onunçün olmasın qoy xatirələr
Yada da düşməsin o keçən illər.