Təki vətən, vətən sağ olsun!

Ah yenə də, olan oldu,
qalan qaldı, ölən öldü
Neçə igid canın verdi,
bu torpaqlar uğruna,
Anaları gözü yaşlı
həsrət qaldı oğluna.
Susdu ata, danışmadı
ağzını bıçaq kəsmədi
Yandı, yandı alışmadı,
taleyindən də küsmədi
Elə məğrur dayandı ki,
düşmən qorxar onu görsə
Ancaq o vaxt rahatlar ki,,
canlar alan düşmən ölsə…
“Oğlum, oğlum!” dedi, durdu
şəhid anası nalə çəkdi
İllərdi ki xəyal qurdu
oğluna toy edəcəkdi
Bir güllə gör nələr aldı
bir ömürə son vermədi tək
Ata ürəyinə yara saldı,
ana saçını yoldu tək-tək
Söndü getdi evin ocağı
kül olub sovruldu göyə
Tanrı bir də bucür dağı
çəkdirməsin bir özgəyə
Şəhidin var, vətən, yenə
başın sağolsun bir daha
Vətən, sənə göz dikənə
Andım olsun ki Allaha
Bu dünyanı dar edərəm
Canımdan da vaz keçərəm
Əbədi yaşa yetər ki sən
Sən hər şeydən dəyərlisən
Dəyərlisən, sən ey vətən
Bayraq olsun mənə kəfən
Mən ölsəm də eybi yoxdur
Mənim kimi oğlun çoxdur
Al, canım da qurban olsun
Təki vətən, vətən sağ olsun!